Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин жүгүртмөсү

1-сменаТанапис
1830-9155
2920— 10055
31010 — 105515
41110— 11555
51200-12455
61250-13355
71340-14255

Мектепте окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 – 12.11.18

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жазгы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.